jarlsberg trafikkskole
  • Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Om oss

 

     
     
     
     
Holmestrand:    
    Ikke bemannet kontor
Er tilgjengelig på telefon:   92 46 79 80 hver dag.
     
     
     
     


Avbestilling:

Kjøretimer:
Må avbestilles senest kl.12.00 siste virkedag før timen.

Kursene obligatorisk kjøring ,sikkerhetskurs på bane og sikkerhetskurs på veg:
Må avbestilles senest tre virkedager før gjennomføring.

Mørkekjøringsdemonstarsjon:
Senest tre virkedager før avvikling

 
" For sent avbestilte timer må betales i sin helhet! "


All opplæring må være betalt senest 7 dager før førerprøven pga frist for tilbakemelding til Statens vegvesen.


Søknad om førerkort:

Er du førstegangs søkende kan dette gjøres elektronisk.
Gå inn på www.vegvesen.no følg linken søknad om førerkort. Har du førerkort fra før og skal utvide må dette leveres skriftlig.Skjema kan du printe ut fra den samme siden.
Svarer du ja på et eller flere spørsmål må lege/optiker attest leveres.
Optikerattesten må sendes/leveres statens vegvesen.

Dette tar en uke til fjorten dager før godkjennelse.

 

Klasse B - bil

Teoriprøven kan du ta 6 måneder før fylte 18 år. Bestått prøve er gyldig i tre år.
Skulle du stryke på teorien får du en karenstid på 14 dager før du kan ta en ny prøve.

Vi får ikke bestilt oppkjøring før teorien er bestått.

 
 

Lese og skrivevansker:

Har du lese skrivevansker, snakk med din lærer eller kontoret. Vi har lydbøker som kan hjelpe deg.
Vi kan også hjelpe deg med søknad om muntlig teoriprøve hos Statens vegvesen.
 

 

Holmestrand
Tlf: 33051154 / 92467980
 kl.B (bil)
kl.BE (henger)


 


 

 
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS